مقاله استاندارد های حسابداری

مقاله استاندارد های حسابداری

مقاله استاندارد های حسابداری

این مقاله با تعریفی از حسابداری و تعریف حسابداری ایران و ارزش های آن و بسیاری از دیگر موضوعات را بررسی میکند. این مقاله در نوع pdf و در 36 صفحه است.


دسته:

مقاله استاندارد های حسابداری

خرید آنلاین