روش های تولید چرخدنده

روش های تولید چرخدنده

روش های تولید چرخدنده

چکیده ای از مقدمه آغازین ” روش های تولید چرخدنده ” بدین شرح است:

روشهای مختلفی برای تولید چرخدنده وجود دارد که هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند و باید با توجه به نوع چرخدنده، جنس، دقت مورد نیاز، امکانات موجود و هزینه ساخت بهترین روش را انتخاب کرد. اساسا چرخدنده ها شکل تکامل یافته چرخهای اصطکاکی هستند که برای جلوگیری از لغزش و اطمینان از یکنواختی حرکت نسبی، دندانه به آنها اضافه شده است.

عنوان مقاله : روش های تولید چرخدنده

قالب بندی : pdf

تعداد صفحات فایل: 35


دسته:

روش های تولید چرخدنده

خرید آنلاین