مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

چکیده ای از مقدمه آغازین ”مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل  ” بدین شرح است:

علم مالیه استفاده از اصول و مفاهیم اقتصادی در تصمیم گیری و حل مشکلات است . دایره علم مالیه می تواند به ۳ دسته طبقه بندی شود: مدیریت مالی ، سرمایه گذاری، نهادهای مالی
مدیریت مالی: که مدیریت مالی شرکتها (Carporate finance) یا مدیریت مالی تجاری (business finance) نیز نامیده می شود. اصولاً با تصمیم گیری های مالی در مسائل تجاری سرو کار دارد. تصمیمات مدیریت مالی شامل حفظ تراز نقدی، گسترش حسابها، بکار گیری سایر موسسات، قرض کردن از بانک و صدور سهام و اوراق بهادار است.
سرمایه گذاریها: این بخش از علم مالیه بر روی وضعیت بازارهای مالی و تعیین قیمت اوراق بهادار تمرکز دراد.وظایف مدیران سرمایه گذاری ممکن است شامل قیمت گذاری بر سهام عادی، انتخاب اوراق بهادار برای وجوه بازنشستگی یا ارزیابی عملکرد اوراق دارایی می باشد.

عنوان  :  مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

قالب بندی : pdf

تعداد صفحات فایل: 29


دسته:

مدیریت مالی و تجزیه و تحلیل

خرید آنلاین